Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de website van Club Paradiso

IDENTIFICATIE:
In overeenstemming met de verplichtingen die zijn opgenomen in artikel 10 van de wet 34/2002 van 11 juli, van de Vereniging van de elektronische handel en Informatie diensten zijn dit de volgende gegevens: Club Paradiso, gelegen op nummer 12 Avda. San Francisco, Local B 38650, Los Cristianos, Arona, Tenerife.
GEBRUIKERS:
De toegang tot en het gebruik van de Club Paradiso webpagina, impliceert de aanvaarding van de toestand van de gebruiker van de pagina vanaf het moment van toegang en aanvaarding van de algemene voorwaarden vermeld in dit document. De vastgestelde voorwaarden zijn te onafhankelijk van de voorwaarden die worden toegepast indien nodig.
GEBRUIK VAN DE CLUB PARADISO WEBPAGINA:
Club Paradiso biedt toegang tot een groot aanbod van informatie, diensten, gereedschappen, programma's of gegevens (hierna" inhoud ") op het Club Paradiso Internet en voor diegenen die de gebruiker toegang heeft. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgebreid tot de registratie die is vereist om toegang tot bepaalde diensten of inhoud. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgebreid tot de registratie die nodig zijn om toegang tot bepaalde diensten of inhoud. Door zich te registreren, is de gebruiker verantwoordelijk voor het verstrekken van echte en legale informatie. Op grond van deze registratie krijgt de gebruiker een wachtwoord zodat hij verantwoordelijk zal zijn bij het maken van een zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik.
De gebruiker stemt ermee in om het juiste gebruik van de inhoud en diensten (zoals chat-diensten, discussieforums en nieuwsgroepen) aangeboden door Club Paradiso op haar website, inclusief maar niet beperkt tot: het gebruik aan illegale, illegale of in strijd met het goed vertrouwen, de openbare orde van de natuur, verspreide inhoud van propaganda van racistische, xenofobe, pornografische of illegale aard of in de verdediging van terrorisme of tegen de mensenrechten , schade veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van Club Paradiso, haar leveranciers of die van derden, het introduceren of het verspreiden van computervirussen of andere hardware of software die schade kunnen veroorzaken, gebruik maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers, en hun berichten wijzigen of manipuleren.
PERSOONLIJKE BESCHERMING:
Club Paradiso voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999, van 13 december van de bescherming van persoonsgegevens Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, waarin de verordening waarbij de ontwikkeling van de organieke wet is goedgekeurd wijzigt andere geldende voorschriften op elk moment en garandeert het gebruik en de manipulatie van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Dit samen met alle vormen van persoonlijke collectie gegevens kan Club Paradiso verzoeken en/of aannemen dat de gebruiker van het bestaan en de aanvaarding van de specifieke omstandigheden van de verwerking van hun gegevens in ieder geval hen te informeren over de aansprakelijkheid van hoe het bestand is gemaakt van de mogelijkheid om hun recht op toegang uit te oefenen, te rectificeren, annuleren of te verzetten tegen het doel van de verwerking en in voorkomend geval ter mededeling van gegevens aan derden personen. Club Paradiso verklaart dat zij voldoen aan de Wet 34/2002, van 11 juli van de vereniging van elektronische informatie en handel diensten en zal altijd toestemming vragen van de gebruiker voor de verwerking van hun e-mail voor commerciële doeleinden.
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING:
Club Paradiso kan niet verantwoordelijk worden gesteld onder alle omstandigheden voor alle kosten en schade opgelopen door fouten of omissies in de inhoud die het gebrek aan beschikbaarheid van de site of de overdracht van een virus of malware in de inhoud ondanks de nodige technische maatregelen genomen te vermijden.
WIJZIGINGEN:
Club Paradiso behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving van de wijzigingen die zij nodig acht om haar webpagina te kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen, zoals veel van de inhoud en diensten die worden aangeboden op de website zoals de manier waarop deze worden aangeboden of op de plaats.
LINKS:
In het geval van bestaande koppelingen op de website of hyperlinks naar andere websites op het internet zal Club Paradiso elke vorm van controle niet uitoefenen over deze sites en hun inhoud. In geen geval is zij verantwoordelijk voor de inhoud van een link die behoren tot een webpagina noch zal het instaan voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, reikwijdte, waarachtigheid, de geldigheid en de grondwettigheid van materiaal of informatie vervat in een van deze hyperlinks of op andere websites. Ook heeft het opnemen van externe links niet elke vorm van vereniging, fusie of deelname impliceert met de verbonden entiteiten.
RECHT OP TOEGANG TOT DE WEBSITE:
Club Paradiso behoudt zich het recht te ontzeggen of toegang tot de site en / of de aangeboden diensten in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers die in strijd gaan met de huidige Algemene Voorwaarden van gebruik van de website.
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK:
Club Paradiso zal de schending van deze voorwaarden en ongeautoriseerd gebruik van haar website te vervolgen door de uitoefening van alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die onder het recht van toepassing kunnen zijn.
WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN:
Club Paradiso kan op elk moment de voorwaarden in het gepubliceerd in dit document wijzigen. De geldigheid van deze voorwaarden zullen in effect op de publicatie ervan en van toepassing zijn totdat ze worden gewijzigd door anderen die behoren zijn gepubliceerd op een later tijdstip.
TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE:
De relatie tussen Club Paradiso en de gebruiker zijn onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving en elk geschil wordt aan de hoven en rechtbanken van de gemeente Arona, Tenerife, ingediend.
PRIVACYBELEID:
Deze verklaring is gericht op het informeren van de gebruikers van de algemene privacy en bescherming van persoonsgegevens die door Club Paradiso zijn uitgevoerd. Dit privacybeleid kan variëren volgens de wettelijke eisen of die voor rekening van Club Paradiso om welke reden de gebruikers die bezoeken worden geadviseerd om periodiek een formulier in te vullen waarin persoonlijke gegevens worden verzameld in overeenstemming met bepaalde in de "Privacy Policy" en van toepassing in elke specifieke vorm.
VERWERKEN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS:
Club Paradiso is zich volledig bewust van de manier waarop de persoonlijke informatie die indien nodig of kan worden verkregen van de gebruikers van de websites die moeten worden gebruikt en verwerkt met als doel het beheer van de geleverde diensten of om deze gebruikers commerciële mededelingen te sturen over producten of diensten die van belang kunnen zijn voor hen.
VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING VAN GEGEVENS:
Club Paradiso verbindt haar aan de verplichting om dergelijke persoonlijke gegevens geheim te houden en haar plicht om ze op te slaan te vervullen en de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen, en te voorkomen dat elke wijziging, verlies, verwerking of ongeautoriseerd gebruik van dergelijke rekening houdend met de stand van de techniek en in overeenstemming met de voorschriften van de wetgeving voor gegevensbescherming. Echter, kan Club Paradiso niet garanderen dat de absolute onfeilbaarheid van het internet en voortaan de schending van data door middel van frauduleuze toegang door derden.
GEBRUIK VAN COOKIES:
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker met het doel van het verzamelen van statistische gegevens over de gebruikers browsen van de webpagina en reclame-inhoud die moeten worden weergegeven. Deze bevatten geen gegevens van persoonlijke aard. De gebruiker kan de instellingen van hun browser configureren om te accepteren of om de installatie van cookies te weigeren of gegevens aan het einde van hun sessie van de gebruiker te elimineren. Echter, Club Paradiso beveelt en waardeert de activatie en acceptatie van cookies om nauwkeurige gegevens te verkrijgen en op deze wijze het verbeteren van de inhoud en zich aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Club Paradiso is niet verantwoordelijk voor de uitschakeling van cookies om de goede werking van de websites te voorkomen.
INSCHRIJVING EN REGISTRATIE:
Als u besluit om u in te schrijven zal u voor belangrijke persoonlijke informatie worden gevraagd om de producten of diensten aangevraagd (naam, e-mailadres, adres, enz.) te beheren. U kan ook worden gevraagd om vrijwillig extra aanvullende persoonlijke gegevens voor relevante informatie en marketing te doeleinden of beperkte Club Paradiso diensten en activiteiten bij te dragen.
DATA JUISTHEID:
De gebruikers zijn ten allen tijde aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie en zijn verantwoordelijk voor het informeren van Club Paradiso van elke wijziging van het Club Paradiso is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in dit verband. Club Paradiso behoudt zich het recht om vooruit te sluiten van de geregistreerde diensten die elke gebruiker die valse informatie heeft verstrekt zonder afbreuk te doen aan andere wettelijke acties kan oplopen.
GEGEVENS TOEGANG:
Geen derde partij zal onder alle omstandigheden directe toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming bij elke gelegenheid met uitzondering van die die worden beschouwd " Control Technici " die toegang moeten hebben om in staat te zijn de activiteit dienst, leiding en ontwikkeling uit te voeren.
GEBRUIKERSRECHTEN:
De gebruikers hebben het recht om hun recht op toegang, annulering, rectificatie en verzet uit te oefenen, door het sturen van een schriftelijk verzoek van het in elk geval opgericht adres of aan het adres vermeld in artikel 1 van dit document, het identificeren van zichzelf en met vermelding van hun verzoek en het indienen van een fotokopie van hun identiteitskaart of gelijkwaardig identiteit documentatie. Ze kunnen ook een e-mail sturen naar enquiries@test.clubparadiso.net. Gelieve bewust te zijn van de procedure van het Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, vastgelegd in artikel 25 met het oog op de uitoefening van uw rechten.
MARKETING COMMUNICATIE:
Club Paradiso, op grond van de Wet 34/2002, van 11 juli, van de Vereniging van electronische informatie en handel diensten, zal in geen geval de gebruikers advertenties of aanmeldingen sturen voor de verkoop of marketing doeleinden zonder hun voorafgaand verzoek of toestemming. In aanvulling op deze, zal het geen ongevraagde berichten of ketting mails eerder ingestemd, of e-mails te sturen zonder voorafgaande toestemming.
ANNULERING VAN MARKETING COMMUNICATIE DIENST:
Club Paradiso, informeert de gebruikers die als zij hebben verzocht de verzending van marketing boodschappen of elektronische waarschuwingen kunnen ze dit soort communicatie annuleren volgens de instructies in elk geval of het versturen van een schriftelijke kennisgeving aan enquiries@test.clubparadiso.net.
Inloggen
go to the top of the page